AB-Türkiye Küresel İş Köprüleri Girişimi 2013 - Ankara Sanayi Odası

AB-Türkiye Küresel İş Köprüleri Girişimi 2013

Tarih: 06.05.2013 
İşareti:05/5000-1749
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda; Türk ve AB üyesi ülke firmalarına Mısır, Tunus ve Filistin’de birlikte iş yapma imkanı sağlamayı amaçlayan “Avrupa Birliği- Türkiye Küresel İş Köprüleri Girişimi” nin TOBB, Ekonomi Bakanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye delegasyonu tarafından geliştirildiği belirtilmektedir. Bu girişime yön vermek üzere, üçlü işbirliğine konu olacak sektörlerin belirlenmesine dönük bir fizibilite çalışmasının Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından gerçekleştirildiği iletilmektedir. Fizibilite çalışması ışığında aşağıdaki değer zincirlerinin belirlendiği vurgulanmaktadır:
• Mısır: Ulaştırma ve lojistik, güneş enerjisi uygulamaları, bayilik ve alışveriş merkezleri, inşaat malzemeleri, gıda ve içecekler
• Tunus: Yenilenebilir enerji uygulamaları, turizm, elektro-mekanik, gıda ve içecekler
• Filistin: Bilişim ve iletişim teknolojileri, gıda ve içecekler, inşaat malzemeleri, bayilik ve alışveriş merkezleri ve tekstil
Bu kapsamda 7-8 Şubat 2013 tarihlerinde Mersin’de ve 20-22 Şubat 2013 tarihlerinde Antalya’da Türk ve AB firmalarını bir araya getiren eşleştirme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Antalya’daki Türk ve AB firmaları arasında sağlanan iş bağlantıları kurma ve eşleştirme etkinliğini, Mısır, Tunus ve Filistin’de gerçekleştirilecek üçlü iş görüşmelerinin takip edeceği ifade edilmektedir. 26-27 Mayıs tarihleri arasında Mısır’da, 11-12 Haziran 2013 tarihleri arasında ise Tunus’da AB ve Türk firmaları ile üçüncü ülke firmalarına yönelik iş bağlantısı kurma ve eşleştirme etkinliklerinin düzenlenmesinin öngörüldüğü ve “Avrupa Birliği- Türkiye Küresel İş Köprüleri Girişimi”ne iştirak etmek isteyen üyelerimizin http://businessbridges.tobb.org.tr/ adresinde yer alan müracaat formunu doldurması gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.
 
EK: AB-Türkiye Küresel İş Köprüleri Girişimi Mısır, Tunus ve Filistin için Özet Bilgi Notu
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası