AB Temel Eğitim ve İlgi Alanları Uzaktan Öğretim Sertifika Programı - Ankara Sanayi Odası

AB Temel Eğitim ve İlgi Alanları Uzaktan Öğretim Sertifika Programı

    25 Nisan 2014

Tarihi  : 25.04.2014
İşareti  : 08/5000
İrtibat  : E.posta:
uzem@ankara.edu.tr Tel: 312 600 01 37 Faks: 312 600 01 33
 
Sayın Üyemiz,

Odamıza, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM) tarafından gelen yazıda, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) işbirliği ile 13 Mayıs 2014 tarihinde “Avrupa Birliği Temel Eğitim ve İlgi Alanları e-Öğrenim Sertifika Programı” başlatılacağı ifade edilerek, söz konusu programla ilgili ayrıntılı bilgiye http://uzem.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabileceği bildirilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
                                                                                                                
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası