AB Hammadde Alanında İnovasyon Ortaklığı Hk. - Ankara Sanayi Odası

AB Hammadde Alanında İnovasyon Ortaklığı Hk.

Tarihi     : 04.05.2011
İşareti    : 05/5000-1493
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, AB Komisyonu tarafından hammadde alanında yenilik ortaklığı konusunda 27 Mayıs 2011 tarihine kadar danışma sürecinin başlatıldığı belirtilmektedir.
 
Avrupa Birliği tarafından yayınlanmış olan hammadde stratejisinde, hammaddeye erişimin sürdürülebilir olmasının önemi vurgulanmıştır. Bu doğrultuda Komisyon, söz konusu çalışmalarda inovasyonun ön planda yer alması gerektiğine inanarak, “Hammadde Alanında İnovasyon Ortaklığı” danışma sürecini başlatmıştır.
 
Konuya ilişkin belgelere http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/public-consultation-ip/index_en.htm web adresinden ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası