AB Çevre Mevzuatı Kapsamında Türk Özel Sektörü Bilgilendirme Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

AB Çevre Mevzuatı Kapsamında Türk Özel Sektörü Bilgilendirme Toplantısı

Tarihi     : 16.11.2009
İşareti    : 5/5000 – 3961
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz,  
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, DEİK/Türk-İngiliz İş Konseyi ve UTES (Türk-İngiliz Çevre Derneği) işbirliği ile 24 Kasım 2009 tarihinde, 14.00-17.30 saatleri arasında, İstanbul TOBB Plaza’da Türkiye’nin Kyoto Protokolü’ne yönelik yükümlülükleri ve Türkiye-AB müzakereleri çerçevesinde 2009 Aralık ayında açılması planlanan Çevre Faslı’na yönelik sorumlulukları kapsamında Türk özel sektörünü bilgilendirme toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
Anılan toplantıda, sözkonusu yükümlülüklerin teknik ve mali açıdan Türk sanayisine yansımaları ve özel sektörün yerine getirmek zorunda olduğu teknik düzenlemeler ve bu alanda faydalanılabilecek AB hibe fonlarının tanıtılacağı ifade edilmektedir.
Çevre yatırımları çerçevesinde Türk özel sektörü nezdindeki farkındalığın arttırılması amacı ile gerçekleştirilecek sözkonusu seminere katılımınıza ilişkin teyidin en geç 20 Kasım  2009 mesai bitimine kadar DEİK’e iletilmesi (Pelin Musabay, E-mail: pmusabay@deik.org.tr; Tel: 0212.3395091)  hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası