AB’nin Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) –Girişimcilik ve Yenilik Prog - Ankara Sanayi Odası

AB’nin Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) –Girişimcilik ve Yenilik Prog

Tarihi     : 11.08.2008
İşareti    : 5/5000 – 3327
Yanıt      : dim@aso.org.tr  

Sayın Üyemiz;  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Avrupa Birliği’nin “Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP-Competitiveness and Innovation Framework Programme)’nın üç bileşeninden biri olarak, Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP-Entrepreneurship and Innovation Programme)’na  Türkiyenin katılımı konusundaki çalışmaların Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda sürdürüldüğü ve Avrupa Birliği tarafından yayınlanacak olan proje çağrılarının, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın (www.sanayi.gov.tr) web sayfasından takip edilmesinin mümkün olduğu bildirilmiştir.  

Yazıda devamla, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)’nın daha önce yürürlükte olan “Avrupa Birliği İşletme ve Girişimcilik İçin Çok Yıllı Programı(MAP)dan elde ettiği tecrübeler çerçevesinde, yukarıda adı geçen “Girişimcilik ve Yenilik Programı”na katıldığı, odaların yer aldığı çeşitli projelerdeki konsorsiyumlara dahil olduğu ve bu doğrultuda bir bilgilendirme faaliyeti planladığı bildirilmektedir.  

KOSGEB tarafından “Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) –Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP)’na ilişkin hazırlanan bilgi notu ekte bilgilerinize sunulmuştur.  

Saygılarımızla, 

 

Ankara Sanayi Odası