A+A 2013 Uluslararası İşyerinde Sağlık, Güvenlik Ve Emniyet Ticari Fuarı - Ankara Sanayi Odası

A+A 2013 Uluslararası İşyerinde Sağlık, Güvenlik Ve Emniyet Ticari Fuarı

    2 Ağustos 2012

Tarihi : 02.08.2012
İşareti: 05/5000-
2499
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, iş sağlığı ve güvenliği ile emniyet alanındaki en geniş katılımlı fuar olan A+A 2013’te Türkiye’nin ortak ülke statüsü ile fuarda yer alacağı belirtilmiştir.
 
Fuara katılmak isteyen üyelerimizin en geç 31 Aralık 2012’ye kadar Ankara Sanayi Odası Dış İlişkiler Müdürlüğü( dim@aso.org.tr )’ne bildirmeleri gerekmektedir.   
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası