A.S.O. 1.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İÇERİSİNDE ALT YAPI İNŞAATLARI İŞİ İLE ENERJİ NAKİL HATTI - Ankara Sanayi Odası

A.S.O. 1.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İÇERİSİNDE ALT YAPI İNŞAATLARI İŞİ İLE ENERJİ NAKİL HATTI

    2 Ekim 2013

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından ANKARA:
 
1 – Yol, Temiz Su, Yağmursuyu, Kanalizasyon, Elektrik, Telekom Şebekelerinin Alt Yapı İnşaatları, Kazı ve Nakli İşleri ile Enerji Nakil hattı Deplasesi İşi yaptırılacaktır.
 
2 – İhale şartnamesi Ankara-Ayaş Karayolu 25. km Sincan adresinde faaliyet gösteren Bölge Müdürlüğünden 500.00 TL (BeşyüzTürkLirası KDV dahil) karşılığı temin edilebilir.
 
3 – İhale evraklarının, 06.11.2013 tarihinde, en geç saat 14.00’e kadar Bölge Müdürlüğü binasında elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 
4 – ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.
 
5 – Bilgi için Bölge Müdürlüğü Tel : 0 312 267 00 00 /117 (Pbx 7 hat)
Fax : 0 312 267 00 09 Web : aosb.org.tr