9. ASO Gündem Toplantısı Prof.Dr. Yusuf HALAÇOĞLU’nun Katılımıyla Yapıldı - Ankara Sanayi Odası

9. ASO Gündem Toplantısı Prof.Dr. Yusuf HALAÇOĞLU’nun Katılımıyla Yapıldı

    24 Mart 2010

 
ASO 9. GÜNDEM TOPLANTISI 
 
Ankara Sanayi Odası   “ASO Gündem Toplantıları”nın dokuzuncusu 25 Mart 2010 tarihinde Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı, Gazi Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU’nun  katılımıyla yapıldı.
 
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir  toplantının açılışında yaptığı konuşmada:  Hepimizin bildiği gibi nisan ayına yaklaşıldığı zaman tüm dünyada Ermeni meselesi gündeme getirildiğini ve Türkiye üzerinden birtakım tavizler verilmeye çalışıldığını belirtti. ’’ Ermenistan ile Türkiye’nin uzlaşacağı, aramızdaki sorunların yavaş yavaş çözüleceği bir dönemde,  bir bakıyorsunuz ki  müttefikimiz dediğimiz bir takım ülkeler adeta bu gelişmeyi sabote ederek  kendi parlamentolarında  Türkiye aleyhine birtakım kararlar çıkartıyorlar’’ dedi.
 
Türkiye’nin  tekrar bir strateji değişikliğine gitmekte olduğunu belirten Özdebir, ‘’Uluslararası mahkemelere gidip bu konular hakkında  müracaat ederek kendi haklılığımızı ortaya çıkarmak zorundayız. Ancak bunlar oldukça kritik konular iyi hazırlanmak, iyi belgeler sunmak gerekir. Bu güne kadar 20 ülke bazıları birkaç kere olmak üzere kendi parlamentolarından Ermeni yasasını geçirdiler. Biz ülke olarak asaletimize ve adil olduğumuza inanıyoruz ve burada mağdur olan taraf  biziz’’ dedi.  
 
Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, ise yaptığı konuşmada, Ermenilerin 17 Nisan 1915 yılında Van’ın Çatak ilçesindeki isyanlarının ardından, 28 Nisan’a Van’ın Ermenilerin eline geçtiğini ve Ruslar ile Ermenilerin burada bir katliam yaptığını söyledi. Tehcir kararının öncesinde Anadolu’da 1914-1915 yılları arasında 23 Ermeni isyanı olduğunu anlatan Halaçoğlu, şöyle konuştu:
”Osmanlı İmparatorluğu ile savaşan Fransız ordusunun yarısına yakını gönüllü Ermenilerden oluşuyordu. Ayrıca 40 bin gönüllü Ermeni Rusya ordusu ile Osmanlı İmparatorluğu ile savaşmıştır. Savaşan taraf olduğunuz zaman orada soykırım olmaz. Artık orada soykırım olmaz. Savaşan tarafsanız, soykırım bitmiştir. Savaşta insanlar karşılıklı olarak ölür. ‘Savaşan tarafız’ diye kendi belgelerinde söylüyorlar.”
 
Osmanlı İmparatorluğunda yaklaşık 1 milyon 500 bin Ermeni’nin yaşadığının yabancı belgelerde de yer aldığını dile getiren Halaçoğlu, Osmanlı belgelerine göre tehcir edilen 516 bin 843 Ermeni’den 470 bin 643’ünün yerlerine vardığını söyledi. Fransız Dışişleri Bakanlığının belgelerine göre yaklaşık 600-700 bin Ermeni’nin sürgün edildiğine işaret eden Halaçoğlu, tehcir edilen Ermeniler için gidecekleri güzergahlardaki illere para aktarıldığını, hastaneler ve fırınlar kurulduğunu kaydetti.
 
Tehcir sırasında kafilelere saldırı yapıldığını ve Ermenilerin öldürüldüğünü anlatan Halaçoğlu, şöyle devam etti: ”Bu dönemde 8-10 bin civarında katledilmiş insan var ama bunlar devletin inisiyatifi dışında. Yollarda Ermenilere saldıran, mallarını gasp eden ve katleden 1673 kişi Divan-ı Harbe veriliyor. Bunlardan 67’si idama mahkum ediliyor. 68 kişi hücre ve kürek cezasına çarptırılıyor. 524 kişi de hapis cezasına çarptırılıyor. Bazı devlet görevlileri de yeterli önlem almadıkları için Divan-ı Harbe verildi.”
 
1915 olaylarına ilişkin iddialara önyargılı yaklaşmadıklarını ifade eden Halaçoğlu, ”Üzüm yemek istiyor, bağcıyı dövmek istemiyorsanız, gelin bu araştırmaları yapalım. Ne olduğunu, ne olmadığını ortaya koyalım. ‘Soykırım denecekse, gelin hep beraber diyelim, değilse de siz de bundan vazgeçin’ diyoruz. Biliyoruz, yolda giderken yardım kuruluşları yardımda bulunmuş. Onların yardımda bulunmasına bizzat merkezi hükümet izin vermiş. Yolda gidenlere gündelik verilmiş. Gündelik verilmiş olması onların öldürülme düşüncesi ile sevk edilmedikleri anlamına geliyor” diye konuştu.