7103 Sayılı Kanun

    13 Nisan 2018

İşareti : 08/5000-944
İrtibat : ik@aso.org.tr
İlgili Kişi: Deniz Tutaş(deniz.tutas@aso.org.tr)

Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) alınan bir yazıda, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Şubat 2017’de TOBB Türkiye Ekonomi Şurasında başlatılan “İstihdam Seferberliği” kapsamında toplamda 1,5 milyon kişiye istidam sağlandığı belirtilmiştir.


Yazıda ayrıca, istihdam teşviklerine ilişkin yasal düzenlemeleri de içeren 7103 sayılı Kanun’un TBMM’de kabul edilerek 27.03.2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmiştir. Bu çerçevede, yeni istihdam teşviklerinin 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 3 yıl süreyle uygulanacağı, Kanun ile 1 Nisan 2018 tarihinden önceki dönemde tüm şartları taşıdığı halde 5510 sayılı, 4447 sayılı, 6111 sayılı Kanun veya diğer Kanunlarla sağlanan istihdam primi, teşviki, desteği ve indirimlerinden yararlanmamış üyelerimizin en geç 31 Mayıs 2018 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazılı olarak başvurmaları halinde bu Kanunlar ile getirilmiş teşviklerden yararlanma imkanı bulacakları hususunu bilgilerinize sunarız.


Konuya ilişkin bilgi notu ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :İstihdam Seferberliği Bilgi Notu (3 sayfa)

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno