7033 SAYILI KANUN HK. DİĞER MEVZUAT İŞLERİ HK. - Ankara Sanayi Odası

7033 SAYILI KANUN HK. DİĞER MEVZUAT İŞLERİ HK.

    27 Temmuz 2017

İşareti : 04/5000-2051
İrtibat : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; bilindiği üzere, 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile sanayi işletmelerini ilgilendiren önemli değişiklikler getirildiği bildirilmektedir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderilen yazıda; Kanunun çıkarılış amacına uygun olarak gerekli etki alanın oluşturulması bakımından Kanun maddelerinin ilgili taraflara duyurulması istenmekte ve gerekli ikincil düzenlemelerin zamanında yapılmasının sağlanması için çalışma yapıldığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla; hafta sonu çalışma ruhsatı, sanayi sicil, işyerinde uygulamalı eğitim, görsel ve işitsel yayınları alan cihazlar, elektrik tüketiminde TRT payı ve yerli malı ile ilgili 1, 3, 4, 5, 6, 19, 26, 27, 28 ve 74 üncü maddelerinin üyelerimize duyurulması talep edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :7033 SAYILI KANUN (21 sayfa)

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno