6552 Sayılı Kanun “Torba Yasa” Bilgilendirme Günü - Ankara Sanayi Odası

6552 Sayılı Kanun “Torba Yasa” Bilgilendirme Günü

    22 Ekim 2014

Tarihi   :  21.10.2014
İşareti   :  08/5000
 
Sayın Üyemiz,
 
Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen ve resmi adı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” olarak tanımlanan 6552 sayılı Yasa Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek 11 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Mezkûr Yasa kapsamında 45 ayrı Kanun ve Kararnamede yer alan toplam 148 madde değiştirilmiş, yeni hükümler getirilmiş, farklı düzenleme, uygulama ve yaptırımlar hayata geçirilmiştir. 

Bu çerçevede, mezkûr Yasa ile düzenlenen tüm değişiklikler ve uygulamalar konusunda SGK Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile ortaklaşa Ankara Sanayi Odası hizmet binasında bulunan eğitim salonumuzda 27 Ekim 2014 tarihinde 13:30-16:30 saatleri arasında bilgilendirme toplantısı yapılması planlanmaktadır.
 
Benzer şekilde, söz konusu Kanunun vergi ile ilgili bölümleri de Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odasında 24 Ekim 2014 tarihinde saat 15:00’de gerçekleştirilecek bir toplantıda ele alınacaktır.   
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası