64. Hükümet Programını değerlendiren Özdebir: ” Asgari ücret yüklerine destek yok. İşten çıkarmalar başlayabilir”

    26 Kasım 2015
64. Hükümet Programını değerlendiren Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir; “Hükümetin kurulması ve Hükümet Programı’nda konulan hedefleri olumlu değerlendirmekteyiz. Ayrıca yeni hükümette birçok tecrübeli bakanın yer alması da olumlu olmuştur. Tabii önemli olan programı uygulamaya koyacak eylem planı ve iş takvimidir. Umarız program hedefleri kısa sürede gerçekleştirilir” dedi.
 
Programda birçok önemli hedefin açıklandığını belirten Özdebir; “Kıdem Tazminatı Fonunun kurulması ve işgücü piyasasını esnekleştirecek tedbirlerin alınması iş dünyasını yakından ilgilendirmektedir. Ayrıca kamu harcamalarının etkinleştirilmesi de umarız kamudaki lüks harcamaları engeller” dedi.
 
Sözlerine programdaki en önemli eksikliğin ise asgari ücretteki artışın reel sektöre getireceği maliyetler konusunda bir tedbir açıklanmamış olmasıdır diye devam eden Özdebir; ”Kaba bir hesapla bu yüklerin sanayide elde edilecek kârların yarısından fazlasını götürecek olmasıdır. Ayrıca bu kârın çoğunu büyük boy işletmeler yapmaktadır. KOBİ’ler ise hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Asgari ücret zammı KOBİ’lerin çoğunun silinip gitmesine yol açacaktır. Bu yükün tamamının özel sektörün üzerinde bırakılması haksızlıktır. Devlet bu yükün bir bölümünü üstlenmelidir. Ancak, bunu bir an önce yapmalıdır. Aksi takdirde ücretlerdeki ve kıdem tazminatındaki yüklerin artışını taşıyamayacak olan işletmeler aralık ayı itibariyle işçi çıkarmaya başlayabilirler. Hükümet bu nedenle bir an önce tatmin edici bir planla iş dünyasının önüne gelmelidir” dedi.