6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun Getirdiği Yükümlülükler Ve Uygulamalar Semin - Ankara Sanayi Odası

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun Getirdiği Yükümlülükler Ve Uygulamalar Semin

    18 Nisan 2013

 Tarihi    : 18.04.2013
 İşareti    : 08/5000
 İrtibat    : egitim@aso.org.tr / 4171200
 
Sayın Üyemiz,
 
Çalışma hayatının sağlık, güvenlik, eğitim gibi hususlar göz önüne alınarak düzenlenmesinin işveren ve çalışanlar için yasal bir zorunluluk olduğu malumdur.
 
20.06.2012 tarihinde kabul edilen 6331 sayılı “Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.
 
Bu çerçevede; 24 Nisan 2013 tarihinde saat: 14:00’de ASO 1.Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (Ayaş yolu 25. km. Sincan) toplantı salonunda “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Getirdiği Yükümlülükler ve Uygulamalar” konulu bilgilendirme semineri düzenlenecektir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası