6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Uygulaması Hakkında Görüş Talebi Hk. - Ankara Sanayi Odası

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Uygulaması Hakkında Görüş Talebi Hk.

Tarih   : 04.03.2014
Sayı     : 4/5000-763
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümüne ilişkin görüş ve önerilerin belirlenmesine yönelik Birlik bünyesinde çalışma yapılmakta olduğu ifade edilmiştir.
 
Bahsekonu kanunun uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve çözümlerine ilişkin görüş ve önerileriniz var ise en geç 20.03.2014 Perşembe günü mesai bitimine kadar caner.hastas@aso.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası