6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Hk. - Ankara Sanayi Odası

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Hk.

    12 Eylül 2013

Tarihi : 12.09.2013
İşareti : 08/5000
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Bilindiği üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/6/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunla risk değerlendirmesi gerçekleştirilmesi, acil durum planlarının hazırlanması, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi gibi birçok yükümlülük 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
 
Kanunun 6, 7, 8 inci maddeleri iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerinde görevlendirilecek işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personeline ilişkin hükümler ile bu hizmetler için sağlanacak devlet desteğini içermektedir.
 
02.08.2013 tarihinde yayımlanan 6495 sayılı Kanun ile 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi ve bu hizmetlere sağlanacak devlet desteğine dair yükümlülüklerin yer aldığı 6 ve 7 nci maddelerin başlangıç tarihi 01/01/2014 tarihine ertelenmiş bulunmaktadır.
 
4857 sayılı iş Kanununun mülga 81’inci maddesi hükümlerinin devamı niteliğinde olan bu maddeler, her iki kanunun da ilgili hükümleri gereğince, 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerleri için İş kanununun yayım yılı olan 2003’ten bu yana yürürlüktedir.
 
İSG hizmetlerinin takibi, kontrolü ve izlenmesi amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce İSG-KATİP adıyla ülkemizdeki bütün işyerlerini kapsayacak şekilde “İş Sağlığı ve Güvenlİği-Kayıt Takip ve İzleme Programı” hizmete girmiş ve söz konusu programın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ile eş zamanlı bilgi paylaşımı yapması sağlanmıştır.
 
Yukarıda anılan yükümlülüğün üyelerimizce yerine getirilmesi amacıyla, ilgili mevzuat gereğince işyerlerinde işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirilmesi ve Kanunun 1 Ocak 2013 tarihiyle yürürlüğe giren diğer yükümlülüklerinin yerine getirilerek, çalışanların daha güvenli bir çalışma ortamına kavuşmasına olanak sağlanması ve bu hususlara ilişkin olarak Kanunda belirtilen idari para cezalarıyla karşı karşıya kalınmaması için bu yükümlülüklere dair çalışmaların tamamlanması ve iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi yükümlüğü başlayan işyerlerinde İSG-KATİP üzerinden bildirimlerin yapılması gerekmektedir.
 
6331 sayılı Kanun, ilgili mevzuat, dokümanlar ve risk değerlendirmesine dair rehberlere http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal bağlantısı üzerinden, İSG-KATİP’e giriş ve kullanım hakkında bilgi edinmek amacıyla ise internet ortamında http://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx  bağlantısı üzerinden ulaşılabilmektedir.
 
İşyerlerimizin cezalı duruma düşmemesi ve gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla konuyu önemine binaen bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası