6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Eğitimi Hk - Ankara Sanayi Odası

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Eğitimi Hk

    15 Ağustos 2012

Tarihi   : 15.08.2012
İşareti: 05/5000-2644
İrtibat   : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü’nden alınan bir yazıda, “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu” eğitiminin Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından düzenleneceği bildirilmektedir. Söz konusu eğitim ile ilgili ayrıntılı bilgiler ekte yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla