6. Ethıo-Chamber Uluslararası Ticaret Fuarı Ve Paralelinde Türk- Etiyopya İş Konseyi Ortak - Ankara Sanayi Odası

6. Ethıo-Chamber Uluslararası Ticaret Fuarı Ve Paralelinde Türk- Etiyopya İş Konseyi Ortak

Tarih: 02.08.2013
İşareti: 05/5000-2862
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış  Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, Etiyopya Ticaret Odası ve    Sektörel Birlikler organizasyonunda, 27 Kasım – 3 Aralık 2013 tarihleri arasında, başkent Addis Ababa’da  gerçekleştirilecek 6. Ethio-Chamber Uluslararası  Ticaret    Fuarı  ile  eşzamanlı olarak  DEİK / Türk-Etiyopya  İş  Konseyi  tarafından, Etiyopya’ya  bir heyet  ziyareti düzenleneceği  ve bu  kapsamda İş Konseyi    Karşı  Kanadı Etiyopya Ticaret Odası ve Sektörel Birlikler işbirliği ile Türk-Etiyopya İş Konseyi Ortak Toplantısının gerçekleştirileceği ilerilmektedir.

Yaklaşık 91 milyon nüfuslu bir pazar olan Etiyopya’nın ürünleri ve servislerini      tanıtmak, çeşitli iş alanlarında bağlantıları güçlendirmek ve yerel sanayiler arasında rekabeti arttırmak için teknoloji ve bilgi transferi sağlamak amaçlarıyla düzenlenen fuarın, makine ekipmanları ve tarım                         sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda imalatçı, ithalatçı, ihracatçı,  yerel imalatçılara ürün ve teknolojik destek sağlayan yerli ve yabancı firmalar ve hizmet sağlayıcı firmaları potansiyel                                        müşteriler ile bir araya getireceği ve bununla birlikte, potansiyel yatırımcıların,  Doğu  ve Güney Afrika Ülkeleri Ortak Pazarı (COMESA) üyesi olan Etiyopya’daki yatırım olananaklarını tanıma
fırsatı yakalayacakları bildirilmektedir.

Söz konusu fuara katılmak ve fuar ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen firmalar, http://ethiochamberinternationaltradefair.com adresinden fuarın resmi sayfasına ulaşabilirler. Kısıtlı yer kalan fuara katılmak için doldurulması gereken başvuru formu ile katılma koşulları hakkındaki bilgiler bu sayfada yer almaktadır. Sözkonusu fuara katılacak firmaların başvurularını müteakip  gerekli  ayarlamaların  yapılabilmesini  teminen  başvuru  formlarının bir örneğinin Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu’na da iletilmesi gerekmektedir.
 
İlaveten söz konusu fuara paralel olarak İş Konseyi tarafından 26 – 30 Kasım 2013 tarihlerinde düzenlenecek ve Etiyopya’nın önde gelen işadamları ile ikili görüşmeler imkanı sunacak seyahate katılmak isteyen üyelerimiz tarafından ekte yer alan başvuru forumunun doldurularak en geç 2 Eylül 2013 tarihine kadar DEİK’e (gkarabeyoglu@deik.org.tr, Tel: 0212 3395061; Faks: 0212 2703592) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası