5GTR BEYAZ KİTAP - Ankara Sanayi Odası

5GTR BEYAZ KİTAP

    12 Ekim 2018

İşareti : 05/5000-2566
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan alınan bir yazıda, yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerindeki gelişmeler, artan hız ve kapasite talebi, internete bağlı cihaz sayısındaki hızlı artış, makineden makineye (Machine to Machine-M2M) uygulamaları, Nesnelerin İnterneti (Internet of Things-IoT), haberleşme cihaz ve ekipmanlarındaki enerji verimliliği gibi hususların, 5. Nesil (5G) mobil haberleşme teknolojilerini gündeme getirdiği belirtilmiştir.

5G yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerinin, farklı kullanım durumları ve farklı gereksinimlere sahip iş modellerine hitap ederek tam olarak hareketli (mobile) ve bağlantılı (connected) bir topluma dönüşmeyi sağlayacağı bilinmektedir. Bu nedenle 5G teknolojilerinin; üretkenliği, sürdürülebilirliği, verimliliği ve genel refah düzeyini artırarak sosyo-ekonomik dönüşümleri güçlendirmede önemli rol oynayacağı düşünülmektedir.

Bu yazıdan elde edilen bilgiler ışığında, Beyaz Kitap, 5G’nin mevcut durumu, 5G’nin mimarisi için dikkate alınması gerekenler ve beklenen özelliklerin karşılanabilmesi hakkında bir fikir vermekle birlikte 5G gereksinimlerini ele alabilecek potansiyel teknoloji yapı taşlarına bir bakış açısı sunmaktadır. 5GTR Beyaz Kitap’ın, 5G strateji ve yol haritası için bir kılavuz olarak hizmet ettiği ve ayrıca 5G hakkında araştırma alanlarıyla ilgili bilgi sağladığı belirtilmektedir.

5G teknolojileri, toplumu ve ekonomiyi daha verimli hale getirecek, küresel rekabet gücünü artıracak kilit bir unsur olarak görülmektedir. 5G’ye yönelik teknolojilerin olabilecek en yüksek ölçüde yerli ve milli olarak geliştirilebilmesinin ve yaşanacak dijital dönüşüme ilişkin her anlamda hazırlıklı ve planlı olmanın büyük önem arz etmesiyle, bu kapsamda 5GTR Forum tarafından hazırlanan 5GTR Beyaz Kitap’a https://www.btk.gov.tr/duyurular/5g-ve-otesi-beyaz-kitap bağlantısından erişilebilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası