5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HK TEBLİĞ;ODAMIZ MALİ MÜŞAVİRİNİN AÇIKLAMA - Ankara Sanayi Odası

5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HK TEBLİĞ;ODAMIZ MALİ MÜŞAVİRİNİN AÇIKLAMA

Tarihi     : 08.09.2008
İşareti    : 6/5000 –3683
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,  

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

06.08.2008 tarihli ve 26959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) faaliyetlerine 5746 sayılı Kanunla getirilen teşviklere ilişkin 1 seri no.lu Tebliğ” ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Ek:1 seri no.lu Tebliğ için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası