5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10. Maddesine Göre Uygulanacak Para Cezaları Hk. - Ankara Sanayi Odası

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10. Maddesine Göre Uygulanacak Para Cezaları Hk.

Tarihi    : 24.02.2011
İşareti   : 4/5000 –634
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası