5510 SAYILI SOSYAL SİGARTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU TOPLANTISI HK - Ankara Sanayi Odası

5510 SAYILI SOSYAL SİGARTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU TOPLANTISI HK

Tarihi     :02.01.2009
İşareti    :6/5000 –8
Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr  

 


Sayın Üyemiz,
Bilindiği üzere; 08.05.2008 tarih ve 268710 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde, işverenlerimize sosyal güvenlik alanında yeni yasal yükümlülükler getirilmiştir. 
 
Bu kapsamda; üyemiz firma yetkililerini, sözkonusu Kanun ve getirdiği yasal yükümlülükler konusunda bilgilendirmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Başmüfettiş ve Müfettişlerinin katılımı ile 09.01.2009 tarihinde 10:30’da Odamız Zafer Çağlayan Meclis Salonu’nda  bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. 
Sözkonusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin katılım teyitlerini en geç 07.01.2009 tarihine kadar Odamıza (Tel: 417 12 00-1117 Betül SEYREK ya da ticaret@aso.org.tr) iletmeleri gerekmektedir. 
 
Bilgilerinize sunarız.  
Saygılarımızla, 

 

Ankara Sanayi Odası