500 Büyük Sanayi Kuruluşu Anketi Hk. - Ankara Sanayi Odası

500 Büyük Sanayi Kuruluşu Anketi Hk.

Tarihi    : 25.03.2011
İşareti   : 4/5000 –1493

Yanıt     : ticaret@aso.org.tr    
  
 
Sayın Üyemiz;    
 
İstanbul Sanayi Odasından alınan bir yazıda, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunu tesbit ve kamuoyuna sunmak amacıyla hazırlık çalışmalarının başlatıldığı bildirilmektedir.
 
Yapılmakta olan bu çalışmalarda sıralamaya girmesi mümkün kuruluşların tesbiti için, 2010 yılında net üretimden satışlar tutarı 30 Milyon TL’nı aşan firmaların değerlendirilmeye alınması istenmektedir.
 
Buna göre, 2010 yılı içindeki net üretimden satışlar tutarı 30 Milyon TL’nı aşan üyemiz firma ve kuruluşların İstanbul Sanayi Odası’nın web sayfasından (www.iso.org.tr) indirilerek doldurulacak anket formunu en geç 04 Mayıs 2011 tarihine kadar İstanbul Sanayi Odası’na göndermeleri gerekmektedir. Büyüklük sıralamasında temel kriter olarak alınan net üretimden satış verileri ayrıntılı gelir tablosu ile tutarlı olmalıdır.
 
Bu çerçevede, verilerin kontrolünde kullanılmak üzere, 2009-2010 dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi (e-beyanname) veya Yeminli Mali Müşavirden tasdikli kapanış bilançosu ve ayrıntılı gelir tablolarının birer örneğinin de yapılacak çalışmalara mesnet teşkil etmek üzere İstanbul Sanayi Odası’na (iso500@iso.org.tr veya iadeli taahhütlü posta/kargo ile) gönderilmesi gerekmektedir.
 
Gereğini bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası 
  
 
Not:Değerlendirmede sanayi kuruluşlarının üretimden satışları dikkate alındığı için üretim dışındaki müteahhitlik hizmetleri kapsama alınmamaktadır.
 
Detaylı bilgi ve başvurular için:
İSO Araştırma Şubesi, Tel: 0 (212) 252 29 00, Faks: 0 (212) 245 32 82, e-posta: iso500@iso.org.tr, Adres: Meşrutiyet Cad. No: 62 Tepebaşı/İstanbul P.K: 34430