5. Dünya Su Forumu, 16-22 Mart 2009 - Ankara Sanayi Odası

5. Dünya Su Forumu, 16-22 Mart 2009

Tarihi     : 30.12.2008
İşareti    : 5/5000 –4992
Yanıt      : dim@aso.org.tr


Sayın Üyemiz;

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi’nden tarafımıza ulaşan yazıda, Dünya Su Konseyi’nce (WWC) her 3 yılda bir, ev sahibi ülkenin yetkilileri ile işbirliği içerisinde düzenlenen Dünya Su Forumlarının beşincisinin, Devlet Su İşleri (DSİ), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)’nin eş-organizatörlüğünde, 16–22 Mart 2009 tarihlerinde, İstanbul’da Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşeceği ve İstanbul’da yapılacak bu Forumun yerel, ulusal, bölgesel ve küresel çapta su kullanıcıları, karar-alıcılar, su uzmanları ve çalışanları arasında geniş bilgi alışverişi ve gelişkin bir anlayış oluşturmayı hedeflediği bildirilmektedir.

Ana teması “Farklılıkların Suda Yakınlaşması” olan Foruma, 20.000’nin üzerinde delegenin, 15 Devlet Başkanı ve 150’ye yakın ülke Bakanının katılması beklenmektedir. Dünya Su Forumu’nun Türkiye’ye ticari ve bilgi aktarımı konusunda büyük katkıları olacak sözkonusu Forum kapsamında, Su için İş Dünyası Girişimi’nin (BAW), uluslararası iş dünyasının su konusunda sesini duyurmak, Forum’da üzerinde tartışılacak deneyimleri ve potansiyel çözümleri genişletebilmek için çalışmalar yaptığı ifade edilmektedir.

BAW’ın, ilk kez 2004 yılında, Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonunun 13. oturumunda gündeme geldiği ve dünyanın çeşitli bölgelerinden, birçok sektörden, büyük küçük iş dünyası kuruluşunu bir araya getiren, su konusunda uluslararası iş dünyasının görüşlerini, faaliyetlerini, başarılarını, ortaklıklarını koordine eden ve bilgi alışverişini sağlayan bir oluşum olduğu belirtilmektedir.  BAW kapsamında yürütülen çalışmalara iştirak eden ve Ülkemizde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında hizmet veren ICC  Türkiye Milli Komitesi’nin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye açısından da büyük önem taşıyan su konusunda, Türk iş dünyasının görüşlerini, çalışmalarını, sorunlarını, ihtiyaç ve beklentilerini bu platformda duyurmayı amaçladığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, ekte yer alan“Forum temaları ve ana başlıklar”  altında, üyelerimiz için öncelik taşıyan su konusundaki vak’a örneklerini, su konularını, önemli su mesajlarını, en geç 06 Ocak 2009 tarihine kadar ICC  Türkiye Milli Komitesi (icc-tr@tobb.org.tr) ve bilgi için Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürlüğümüzden Çağla ZEYREK’e (Tel: 4171200/1209; cagla.zeyrek@aso.org.tr) ileterek Su için İş Dünyası Girişimi (BAW) platformuna aktif katılımınız sayesinde Türk iş dünyasının sesini etkin bir düzeyde duyurulmasının hedeflenmektedir.

(Bilgi ve görüşler elektronik posta veya yazılı olarak gönderilebilir.)

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 
 
Atatürk Bulvarı, No. 149 Bakanlıklar 06640 ANKARA
Tel: (0 312) 417 87 33 – 419 34 59-60   Fax: (0 312) 417 14 83