4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU HAKKINDA - Ankara Sanayi Odası

4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU HAKKINDATarihi     :02.07.2008
İşareti    :6/5000 –2920
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr