4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutacakların Tespitin - Ankara Sanayi Odası

4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutacakların Tespitin

    6 Aralık 2012

Tarihi  : 06.12.2012
İşareti : 
4/5000-3715
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
“4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Karar” 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası