4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3-N Maddesi Kapsamında İçişleri Bakanlığı Ve Bazı Bağlı - Ankara Sanayi Odası

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3-N Maddesi Kapsamında İçişleri Bakanlığı Ve Bazı Bağlı

    9 Mayıs 2011

Tarihi    : 09.05.2011
İşareti   : 4/5000 –1534
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
Bakanlık ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün, uluslararası mükellefiyetlerden doğan veya ulusal amaçlı; savunma, güvenlik, insani yardım gibi durumlarda ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçların, süratli ve etkin bir biçimde temini amacıyla, önceden güvenceler alınmasına olanak sağlayan anlaşmalar veya sözleşmeler yapmak suretiyle mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirleyen;  “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3-N Maddesi Kapsamında İçişleri Bakanlığı Ve Bazı Bağlı Kuruluşlarınca Yapılacak Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik” 07.05.2011 tarih ve 27927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası