4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve Uyulmasına Dair Düzenlenmiş - Ankara Sanayi Odası

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve Uyulmasına Dair Düzenlenmiş

Tarihi     :24.12.2010
İşareti    :4/5000-4233
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz; 
 
“4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ  Tebliğ No: (2011/13)“24.12.2010 Tarih Ve 27795 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 
 
Bilgilerinize sunarız.   
  
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası