4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hk. Kanunun 25. Maddesine Göre Uygulanacak Para Cezaları - Ankara Sanayi Odası

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hk. Kanunun 25. Maddesine Göre Uygulanacak Para Cezaları

 
Tarihi    : 20.12.2010
İşareti   : 4/5000-4178
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz; 
 
“4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un  25 İnci Maddesine Göre 2011 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No : Trkgm-2010/2) ” 18.12.2010 Tarih Ve 27789 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız. 
    
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası