DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ - Ankara Sanayi Odası

DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

    30 Ekim 2018

İşareti : 04/5000-2739
İrtibat : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;


Ticaret Bakanlığı’nın görev alanına giren konularında iş çevrelerinin bilgilendirilmesi amacıyla 2011 yılından itibaren ülke genelinde düzenlenen Dış ticaret Bilgilendirme Semineri 2018 yılında da üyelerimizin yararlanması için düzenlenecektir.

Bu kapsamda; Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Odamız koordinasyonunda ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde 1 Kasım 2018 tarihinde saat 13:00’da “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” gerçekleştirilecektir.

Bahse konu toplantıda, İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları, Türkiye – Malezya Serbest Ticaret Anlaşması, Hindistan Pazarına İhraç İmkanları, Ticarette Teknik Engeller ve İş Dünyası İçin Ticari Bilgiye Erişim konularına yer verilecektir.

Ticaret Bakanlığı yetkililerinin katılımlarıyla gerçekleşecek söz konusu toplantıya ilişkin program ekte yer almakta olup üyelerimizin katılımında fayda görülmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Yer:Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Saat: 13:00

İrtibat:

Levent SARI

E-posta: l.sari@aosb.org.tr

Ek :PROGRAM (1 sayfa)

antalya escort