4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri - Ankara Sanayi Odası

4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri

    2 Eylül 2014

Tarih: 02.09.2014
İşareti: 05/5000-2763
 
Sayın Üyemiz;
 
Su sektöründeki aktörleri koordine eden, yenilikleri teşvik eden ve bu alandaki bilgileri derleyen bir platform olan German Water Partnership’den (GWP) alınan bir yazıda, ilgili platform tarafından Türk-Alman Su İşbirliği Günlerinin dördüncüsünün 23-24 Eylül 2014 tarihlerinde Antalya’da düzenleneceği bilgisi iletilmektedir.
 
Bahse konu etkinlikte; merkezi ve yerel yönetimlerde ve sanayide su ve atık su konularında güncel ve gelecekte beklenen sorunlar, bunların çözümlerine dönük teknolojiler ve iki ülke arasındaki işbirliği imkanlarının ele alınacağı ifade edilmektedir.
 
Türkiye Belediyeler Birliği, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın yanı sıra ilgili bakanlıklar, yerel aktörler ve kuruluşlar tarafından desteklenen etkinlikte, su ve atık su teknolojileri alanından 250’ye yakın kurum ve firma temsilcisine ev sahipliği yapılacağı bildirilmektedir.
 
Bununla birlikte, program başlıklarının; Sanayi ve Turizm Sektöründe Su ve Atık Su Yönetimi, Su Temininde Kalite ve Kaçağın Önlenmesi, Yeraltı Suları ve Akarsuların Korunması, Su Yönetiminde Bütünsel Enerji Verimliliği, Arıtma Çamuru ve Yeniden Değerlendirme, Suyun Yeniden Kullanımı (Water Re-use) olarak belirlendiği bildirilmektedir.
 
Türkiye’den kurum ve firmaların katılımının ücretsiz, Alman firmalarının Türkiye’deki temsilciliklerinin ve distribütörlerinin  katılımının ise ücrete tabi olduğu, kayıtların Almanya’daki ana firma tarafından yapılacağı ve  firma/kurum başına katılımcı sayısının en fazla 2, istisnai durumlarda 3 kişi ile sınırlı tutulacağı bilgisi iletilmektedir.
 
Etkinlik kapsamında tanıtım standı, firma tanıtım forumu ve sponsorluklar yoluyla tanıtım imkanları bulunduğu ve  talep üzerine Almanya’dan katılan firmalarla ikili görüşme için randevu organizasyonu yapılacağı bilgisine de ilgili yazıda yer verilmektedir.
 
Bu çerçevede, söz konusu etkinlikle ilgilenen Üyelerimizin katılım için (http://tr.germanwaterpartnership.de/735/) bağlantısında yer alan formu doldurarak program yetkililerine iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara sanayi Odası