4. Kobi Ve Girişimcilik Ödülleri - Ankara Sanayi Odası

4. Kobi Ve Girişimcilik Ödülleri

    22 Haziran 2015

Tarih: 17.06.2015
İşareti: 05/5000-1436
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan (KOSGEB) alınan yazıda, KOSGEB tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri” başvurularının 15 Haziran- 16 Ağustos 2015 tarihleri arasında www.kobivegirisimcilikodulleri.gov.tr adresinden alınacağı bildirilmektedir.
 
Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Ödül Programına başvurular online olarak sistem üzerinden alınacak olup, başvuru everakları sistem tarafından yapılacak ön değerlendirme sonrasında KOSGEB Müdürlüklerince bildirilen ve ön değerlendirmede belli bir puanı geçen işletmelerimizden istenecektir. Ödül mevzuatına ilişkin detaylı bilgiler www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
                                                                                                   
 
                                                                                                                Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası