4.Doğu Azerbaycan Yatırım Fırsatları Uluslararası Konferansı - Ankara Sanayi Odası

4.Doğu Azerbaycan Yatırım Fırsatları Uluslararası Konferansı

    10 Haziran 2013

Tarih: 10.06.2013
İşareti:05/5000-2196
 
Sayın Üyemiz,
 
Doğu Azerbaycan Ekonomik İşlemler ve Maliye Kurumu’ndan alınan bir yazıda, Doğu Azerbaycan Eyaleti’nde;Turizm,Enerji,Sanayi,Maden,Tarım ve Hizmet gibi alanlardaki yatırım fırsatlarının tanıtılması ile beraber Sanayi,Ticari,Tarihsel ve Kültürel bakımdan da bölgede bulunan yatırım imkanları ve altyapı olanakları hususunda özel yatırımcıya bilgi verilmesi amacıyla 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde Tebriz’de  “4. Doğu Azerbaycan Yatırım Fırsatları Uluslararası Konferansı”nın düzenleneceği iletilmektedir.
 
Yerli ve yabancı yatırımcıların katılımıyla,enerji,sanayi ve maden, tarım ve işleme sanayi,ticaret ve hizmet sektörü,sağlık ve tedavi sektörü, bayındırlık ve kentsel gelişim,ulaşım ve altyapı hizmetleri,turizm,serbest ve özel ekonomik bölgeler alanlarında düzenlenecek olan söz konusu seminere dair ayrıntılı bilgi için www.invest-ea.ir sitesine başvurulması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası