4. Çin, Batı Asya ve Kuzey Afrika KOBİ’ler Forumu - Ankara Sanayi Odası

4. Çin, Batı Asya ve Kuzey Afrika KOBİ’ler Forumu

    8 Mayıs 2013

Tarih: 07.05.2013
İşareti:05/5000-1756
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Genel ve İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı’ndan alınan bir yazıda; Çin Komünist Partisi (ÇKP) Uluslararası Bürosu 3. Dairesi’nden Pekin Büyükelçiliğimiz aracılığıyla alınan notaya atfen, ÇHC, Batı Asya ve Kuzey Afrika ülkeleri arasında KOBİ’ler arası ilişkileri geliştirmek amacıyla 26-27 Haziran 2013 tarihlerinde ÇHC’nin Changzhou şehrinde “4. Çin, Batı Asya ve Kuzey Afrika KOBİ’ler İşbirliği Forumu”nun düzenleneceği belirtilmekte, foruma ülkemizden Bakan düzeyinde katılım sağlanmasından memnuniyet duyulacağı bildirilmekte ve ekli formun doldurularak iadesi talep olunmaktadır.
 
Notada devamla, yerel siyasi parti liderleri, belediyeler, ticaret odaları ve KOBİ’lerin foruma davet edildiği, forumun ana temasının “Yeni durumu anlamak ve olanakları yakalamak, işbirliğinin geliştirilmesi, kalkınma ve kazan-kazan” şeklinde belirlendiği, bu bağlamda “yeşil ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma” ile “ekonomik yapılanma çerçevesinde KOBİ’lerin ve modern imalat sanayinin gelişimi” konularının da ele alınacağı, forumun gündeminde, açılış töreni, siyasetçilere yönelik toplantılar, KOBİ’lerin gelişimi konusundaki deneyimlerin paylaşılması, Çinli ve diğer yabancı yatırımları cezbetmek için alınan önlemlerin paylaşılması, Çinli ve yabancı KOBİ’ler arasında bilgi akışı, KOBİ’ler arasında toplantılar, Changzhou’daki tesislerin ziyareti gibi çeşitli unsurların yer alacağı, forum sırasında ayrıca, Çin Barış ve Kalkınma Birliği tarafından, Çin ile Batı Asya ve Kuzey Afrika Yeşil ve Barış Diyalogu Forumu”nun yapılacağı ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası