31.12.2015 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik Ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

31.12.2015 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik Ve Tebliğler Hk.

    31 Aralık 2015

Tarihi : 31.12.2015
İşareti : 
4/5000-3078
İrtibat : ticaret@aso.org.tr   
 
Sayın Üyemiz;  
 
31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelik ve Tebliğler yayımlanmıştır.  
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası    
 
Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  için tıklayınız.
 
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.