31.12.2013 Tarihli Resmi Gazete’de (Mükerer) Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

31.12.2013 Tarihli Resmi Gazete’de (Mükerer) Yayımlanmış Tebliğler Hk.

Tarihi  : 02.01.2014
İşareti : 4/5000-27
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
31.12.2013 tarih ve 28868 sayılı   Resmi Gazete’de (Mükerrer) aşağıdaki Tebliğler  yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası