31.12.2013 Tarihli Resmi Gazete’de (3.Mükerrer) Yayımlanmış Bakanlar Kurulu Kararları Ve - Ankara Sanayi Odası

31.12.2013 Tarihli Resmi Gazete’de (3.Mükerrer) Yayımlanmış Bakanlar Kurulu Kararları Ve

    2 Ocak 2014

Tarihi  : 02.01.2014
İşareti : 4/5000-37
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
31.12.2013 tarih ve 28868 sayılı   Resmi Gazete’de (3.Mükerrer) aşağıdaki Bakanlar Kurulu Kararları ve Tebliğler  yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası