31.12.2012 Tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Bakanlar Kurulu Kararları, Yö - Ankara Sanayi Odası

31.12.2012 Tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Bakanlar Kurulu Kararları, Yö

Tarihi : 02.01.2013
İşareti : 4/5000-1
İrtibat :
ticaret@aso.org.tr 
   
Sayın Üyemiz; 
 
31.12.2012 tarih ve 28514 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelikler ve Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası