31.10.2013 Tarihli Resmi Gazete Duyruuları Hk. - Ankara Sanayi Odası

31.10.2013 Tarihli Resmi Gazete Duyruuları Hk.

Tarihi  : 31.10.2013
İşareti : 4/5000-3645
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
31.10.2013 tarih ve 28807 sayılı   Resmi Gazete’de  aşağıdaki  Bakanlar Kurulu Kararı, Yönetmelik ve Tebliğler  yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası