30.12.2015 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

30.12.2015 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

Tarihi : 30.12.2015
İşareti : 
4/5000-3070
İrtibat : ticaret@aso.org.tr     
 
Sayın Üyemiz;  
 
30.12.2015 tarih ve 29578 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğler yayımlanmıştır.