30.12.2013 Tarihli Resmi Gazete’de (Mükerrer) Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

30.12.2013 Tarihli Resmi Gazete’de (Mükerrer) Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk.

    31 Aralık 2013

Tarihi  : 31.12.2013
İşareti : 4/5000-6012
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı   Resmi Gazete’de(Mükerrer)  aşağıdaki Yönetmelik ve  Tebliğler  yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası