30.06.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelikler Hk. - Ankara Sanayi Odası

30.06.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelikler Hk.

    1 Temmuz 2013

Tarihi  : 01.07.2013
İşareti : 
4/5000-2413
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
30.06.2013 tarih ve 28693 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Yönetmelikler yayımlanmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası