30.06.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Kanunlar Hk - Ankara Sanayi Odası

30.06.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Kanunlar Hk

    2 Temmuz 2012

Tarihi   : 02.07.2012
İşareti   : 4/5000-2167
İrtibat   : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Kanun’lar  yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası