30.04.2015 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik Ve Tebliğler Hk - Ankara Sanayi Odası

30.04.2015 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik Ve Tebliğler Hk

    13 Mayıs 2015

Tarihi : 04.05.2015
İşareti : 
4/5000-1101
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
   
30.04.2015 tarih ve 29342 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelik ve Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası