30.01.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

30.01.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

    30 Ocak 2014

Tarihi  : 30.01.2014
İşareti : 4/5000-431
 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
   
30.01.2014 tarih ve 28898 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası