30.01.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

30.01.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğler Hk.

Tarihi  : 30.01.2013
İşareti : 
4/5000-300 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
30.01.2013 tarih ve 28544 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası