29. Dönem Gümrük Birliği Ortak Komitesi Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

29. Dönem Gümrük Birliği Ortak Komitesi Toplantısı

Tarih: 10.06.2013 
İşareti:05/5000-2183
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen;  Gümrük Birliği’ni doğrudan ilgilendiren alanlarda ortaya çıkan sorunların çözümü ve Birliğin düzgün işleyişinin temin edilmesi amacıyla oluşturulmuş olan Gümrük Birliği Ortak Komitesi (GBOK) 29. Dönem Toplantısının 17-18 Nisan 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.
 
Toplantı sonrası Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan  ” Türkiye – AB Gümrük Birliği  Ortak Komitesi (GBOK)  29.  Dönem      Toplantısına İlişkin Not” unun Türkiye  Odalar  ve  Borsalar  Birliği, Avrupa  Birliği  Dairesi  Başkanlığı  web  sayfasında yer alan “Genel Bilgilendirme” başlığı altında (http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.aspx?rid=1170&1st=DuyurularListesi) yayınlanmış olduğu belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası