29.12.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelik - Ankara Sanayi Odası

29.12.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelik

    31 Aralık 2012

Tarihi  : 31.12.2012
İşareti : 
4/5000-3941 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
   
Sayın Üyemiz;  
   
29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelikler, Tebliğler ve Kurul Kararları yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası