29.12.2011 Tarihinde Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

29.12.2011 Tarihinde Yayımlanmış Tebliğler Hk.

    28 Aralık 2011

Tarihi  : 29.12.2011
İşareti : 
4/5000-4061
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ’ler   yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası