29.09.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Yönetmelik Hk. - Ankara Sanayi Odası

29.09.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Yönetmelik Hk.

    1 Ekim 2012

Tarihi  : 01.10.2012
İşareti : 
4/5000-3050 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
29.09.2012 tarih ve 28426 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelik yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
Ekli dosya için tıklayınız.