29.08.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hakkında - Ankara Sanayi Odası

29.08.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hakkında

29.08.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hakkında
 
Tarihi   : 01.09.2014
İşareti  : 04/5000-2749
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
29.08.2014 tarih ve 29103 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası